Elektronický klíč řízený počítačem

Tento obvod jsem vymyslel k programu  morseovka (0,5Mb). Text který chceme odvysílat napíšeme normálně a pak pomoci funkce zvukový výstup na liště (reproduktorek) a toto zařízeníčko nám ho převede na klíčování.

Teď už k samotnému zapojení: přes diodu se signál usměrní a tranzistory zapojené v darlingtonově zapojení tyto impulsy zesílí a třetí tranzistor spíná proud relé.(na obrázcích je místo cívky relé dioda) Dva tranzistory BC547 lze nahradit jedním zdvojeným tranzistorem BC517. (na obrázku) Cívka relé musí mít odpor alespoň 150 ohm.

Video (0,6Mb)