VTTC III.

Asi po roce se mi podařilo sehnat elektronku GU-81M. Jedná se o přímo žhavenou pentodu určenou pro VF zesilovače do 60Mhz. Má anodovou ztrátu 600W, druhá mřížka 120W. Na anodu by mělo jít maximálně 3kV, ale snese 5kV a neprotestuje. O napájení se postaral klasický MOT se zdvojovačem. Později jsem připojil dva MOTy do série a usměrnil to jednosměrně pomocí 20ks sériově spojených diod 1N4007.

Při experimentování se zapojením jsem dospěl k závěru, že nejdelší výboje to dává, když je druhá mřížka spojená s první. Odpor v RC členu jsem nahradil 150W žárovkou, která má odpor cca 350ohm. Druhá mřížka je tedy napájena jen pokud  se elektronka otevírá a to ze zpětnovazební cívky. Energie je tam pro druhou mřížku zjevně dost, protože žárovka svítí naplno.  Všechny kondenzátory jsem použil kvalitní VN keramické.  Žhavící trafo jsem namotal na malý prošlehlý MOT a ještě tam je pár závitů pro větrák na chlazení baňky elektronky. Nažhavení probíhá velmi rychle, po 2s už to jede naplno.

Cívky: primár: průměr 11cm výška 13cm, vinutí drátem 4mm2 celkový počet závitů je 40 a na 28. závitu je odbočka na primární kondenzátor. Těch zbylých 12 závitů mělo tvořit indukční odpor, který měl bránit v přetěžování elektronky, ale ukázalo se, že je to na prd.

           sekundár: průměr 7,5cm, výška vinutí 33cm, drátem 0,25mm. Kmitá na kmitočtu 420khz, s korónou výbojů frekvence klesá na 210khz. Ha hoře cívky je plechová koule coby vybíjecí elektroda a jako špunt. Na ní je připájen kalený hřebík, který se mírně taví a prská.

          Zpětnovazební cívka: je umístěná 2cm pod primární je vinuta drátem 1mm, počet závitů 20.

 

 

 

Obě varianty zapojení napájecí části.

Výboje se zdvojovačem cca 30cm.

Výboje na dva MOTy 45-50cm

Opět na dva MOTy

Improvizované uspořádání na kusu překližky.

Originál patice, ještě na ní byl namontovaný hliníkový odlitek, který držel elektronku po nasunutí zboku, šlo to tam nasunout tak těžko, že jsem měl o elektronku strach abych ji nějak nepoškodil, tak jsem to odmontoval.