Vysoké napětí  

Podařilo se mi získat transformátor ze staré kopírky, který má na výstupu 80kV. V kopírce sloužilo jako zdroj náboje. Spočítal jsem počet závitů a délku drátu na primáru a sekundáru. Primár je namotán drátem 0,5mm počet závitů je 550 a jeho délka je 110m.Odpor tohoto vinutí je 10 ohmů a prochází jím 2,3A. Na sekundáru je drát průměru 0,1mm má 8700000 závitů délka drátu je 17,4Km výstupní proud je 5 mA. Ani se nepokoušejte toto trafo vinout docela určitě byste zblbli. Hodně zdaru při pokusech s VN, ale pozor kopnutí tímto napětím by bylo asi smrtelné!!!!!!!!!!!!

                                                                                To žluté je plazma!!!