Elektronkově buzený teslák

Konečně se mi podařilo sehnat vhodnou elektronku na VTTC a to ruskou 6P45S. Vykuchal jsem ji z telky u babičky i s paticí. Její přednost je hlavně ve velkém anodovém proudu 0,7A.   Max. anodová ztráta je 35W, ale elektronka se dá klidně přetížit na dvojnásobek. (anoda už začíná rudnout :) Snese napětí kolem 1200V, ale já ji krmím 650V přes zdvojovač napětí přímo ze sítě.

Cívky: sekundární cívku jsem namotal na 21cm dlouhý odřezek novodurky průměru 5cm, drátem 0,25mm. Zpětnovazební cívka L1 je na novodurce 11cm, tvoří ji 18 závitů drátem 0,5mm. Pracovní cívka je namotána asi 1,5cm vedle  zpětnovazební drátem 2mm a má 18 závitů. Viz. obrázek.

Zapojení jsem převzal z  www.volny.cz/rayer takže bližší konstrukční detaily najdete tam.

Výboje dosahují délky asi 3,5cm

 

Ze špendlíku a kovového cvočku  jsem vyrobil iontový motor :)