DC/DC měnič

Tento měnič jsem postavil pro můj miniaturní elektronový vysílač. Má tu výhodu že napětí na jeho výstupu je skoro nezvlněné a ta malá střídavá složka s frekvencí kolem 35kHz se stejně vůbec neprojeví ve vysílaném signálu, protože nejde lidským uchem slyšet. To je značná výhoda o proti napájení ze sítě kde je slyšet síťový brum.

Měnič je osazen integrovaným obvodem MC34062A , který je určen pro DC/DC, měniče frekvenční měniče a měniče polarity. Zapojení je podle katalogového listu, které jsem doplnil o regulaci napětí a vyměnil usměrňovací diodu za 1N4007 za původní shit, který shořel při 40V. Napětí se dá regulovat odporovým trimrem a to od 11,5V do 70V. Výstupní proud je kolem 130mA a účinnost se podle výrobce pohybuje kolem 84%,  já jsem naměřil asi 78%. Pro větší výstupní proudy je potřeba připojit posilující tranzistor a použít cívku s větší indukčností.

 

DPS pro pájení přímo ze strany spojů