Zdroj napětí 30kV

Jedná se o jednoduchý zdroj VN. Skládá se ze dvou částí Oscilátoru a VN transformátoru z televize. Oscilátor : z důvodu, že osciluje s proudem 1,5-3A je nutno použít výkonný tranzistor př: KU605-608, BD245,BD502 aj. Musí snést výkon 50W a víc. Musí mít chladič.  Odpor musí být na 6W. Kondenzátor na 100V. Transformátor : Jedná se o VN transformátor z TV. Musíme ho upravit a to tak , že zalitou cívku necháme být viz. obr. a tu druhou odstraníme.  Místo ní namotáme cívku s 25 závity s odbočkou na 2 závitu. Drát musí být hrubý tak 0,8-1,2mm. Feritové jádro izolujeme izolepou. S tímto obvodem jde vytáhnout oblouk asi 10-20mm. Můžete experimentovat s počtem závitů.

                         POZOR PŘI DOTEKU VN ČÁSTI MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ !!!!

   

 

Zmenšená verze s tranzistorem KU605, KD502 shořel :(

Kličkování ionizující částice díky Brownova pohybu (50x zvětšeno)