Napětím řízený spínač

Byl jsem požádán o navrhnutí co nejjednoduchšího spínače topné spirály. Obvod měl reagovat na změnu vstupního napětí a to tak, že když je na vstupu napětí pod 3 volty je topnice zapnuta, a když napětí stoupne nad 3 volty, tak se vypne.

Celé zařízení pracuje na tom principu, že se na bázi  NPN tranzistoru přivádí záporné řídící napětí, které tranzistor  uzavírá a přes odporový trimr se na bázi přivádí kladné napětí ze zdroje, které ho naopak otevírá. Takže když je řídící napětí nižší než je potřeba k uzavření tranzistoru,  je tranzistor vlivem kladného napětí přiváděného z kladného pólu zdroje otevřen. A když má řídící napětí dostatečnou hodnotu, tak se tranzistor zavře a relé rozepne.

Tranzistor může být klidně jiný, např. na větší výkon, aby se dalo ovládat i větší relé. Tranzistor BC547 utáhne maximálně nějaké miniaturní relátko. Když použijeme nějaký spínací tranzistor např. BD139, musí být samozřejmě i větší řídící proud, ale ten se pohybuje maximálně do 10mA, takže by to neměl být problém.