Měnič pro malé elektronkové přístroje

Už delší dobu se zabývám konstrukcemi s elektronkami a to hlavně přijímačů pro nejrůznější pásma. Zatím jsem byl vázán na byt, protože v přírodě těžko seženu anodové napětí 250V. Proto jsem si zkonstruoval malý měnič z 9V na 250V 10mA. K transformaci používám malé zalité trafíčko 230/2x 9V 3,5VA. Dvě 9V vinutí jsem jedním koncem propojil a tak vzniklo trafo 230/18V  s odbočkou uprostřed. Na kterou je napojeno napájecí napětí. Buzení obstarává souměrný oscilátor, pracující na frekvenci asi 2,5kHz.  Proud zde omezuje jen odpor primární cívky a průřez jádra, tak tranzistory protéká proud asi 200mA. Je nutné je umístit na chladič. Na sekundární cívku připojíme usměrňovací řetězec. Kondenzátory kolem diod jsou keramické na 500V. Výstupní napětí se pohybuje kolem 200-260V v závislosti na zatížení. Max proud je asi 10mA. stačí.

Prototyp bez usměrňovače.