Časovač

Začal jsem se zabývat raketovou technikou a 10m dlouhý drát který jsem používal na odpaly se mi jevil docela krátký vzhledem k velké nebezpečnosti stále se zvěčujících raket a motorů. Proto vzniknul tento spolehlivý časovač bez polovodičů. V principu se neliší od časovače s tranzistory, kde se kondenzátor o kapacitě několika set uF vybíjí přes velký odpor. Zesílení tranzistoru umožňuje použití docela malé kapacity a malého vybíjecího proudu. Doma se mi válí už dlouho kondenzátor 100 000uF 13V, tak jsem ho zkusil připojit nabitý na cívku relé. Vydrželo v sepnutém stavu cca 5min. Připojením odporu paralelně ke kondenzátoru  se zvětšuje vybíjecí proud a tím zkracuje i doba kdy se relé udrží sepnuté. Doplnil jsem ještě dvě ledky které indikují, že je na výstupu napětí a druhá svítí když se odpočítává čas.

Použité relé musí mít co největší odpor a jeden přepínací kontakt. Při připojování palníku se musí sepnou vypínač, aby se kondenzátor nabil a relé se sepnulo. Nebo jednoduše nepřipojovat nic, když svítí dioda D2. zdroj musí být dost tvrdý, aby dodal proud potřebný na odpal a taky proto, aby relé sepnulo okamžitě po připojení zdroje a ne až po nabití kondenzátoru. Já používám olověný akumulátor 12V 7Ah a funguje to bezproblémově. Čas se začne odpočítávat po rozepnutí vypínače, kdy se kondenzátor přestane nabíjet a započne vybíjení. S kondenzátorem 0,1F a odporu cívky relé 100ohm se dá dosáhnou časů 0-4,5min.

Na obrázku jsou ještě 3 ledky ukázalo se, že zelená se chová jako žlutá. Ta třetí měla sloužit na kontrolu správného připojení palníku.