Spouštěcí posloupnost

Rozhodl jsem se postavit pořádnou raketu, která ponese na palubě digitální foťák. Je to tak trochu riskantní podnik, tak jsem se nechtěl spoléhat na výmet padáku zpožděný nějakou zápalnicí, která v každém druhém případě zhasne :) Navíc bude mít raketa motor s dvěmi stupni tahu. Zážeh druhého stupně musí být proveden elektricky z paluby rakety. To to mě motivovalo k navrhnutí letové elektroniky skládající se z dvojitého zpožďovače a kontrolních obvodů. Zařízení je uvedeno v činnost uvolněním tlačítka na spodní straně rakety, které je zamáčknuto vlastní vahou rakety. Při manipulaci s raketou a předstartovní přípravou je tlačítko zkratováno spínačem. Celé zařízení je napájeno z baterie fotoaparátu, což představuje cca 2,5V. S tím je spojen problém se zážehem tak nízkým napětím. Vyřešil jsem to palníkem z žárovičky 2,5V 0,3A. Jeho konstrukci popíši jindy. Časovací obvod je doplněn o kontrolu palníků a bezpečnostní zařízení, které vymete padák v případě výbuchu motoru :) Princip je jednoduchý motor se omotá tenkým drátkem, kterým protéká proud, a když dojde k jeho přerušení (výbuch motoru), sepne tranzistor pro výmet padáku a padák bude vymeten bez ohledu na dosaženou  výšku nebo dobu letu. Srdcem časovače je integrovaný obvod 74HC14 (6x invertor + klopný obvod). Jelikož jde o CMOSku, je tento obvod ochoten pracovat od napětí cca 2V.

Popis funkce: Při stisku tlačítka se přes tranzistory bleskurychle nabijí kondenzátory (100uF) které se po uvolnění tlačítka vybíjejí přes paralelní trimry. Změnou jejich odporu se dá nařídit potřebné zpoždění. Pro delší časy je nutno zvětšit kondenzátory. Když dosáhne napětí na kondenzátoru zhruba poloviční hodnoty napájecího napětí klopný obvod se překlopí a jelikož je to zároveň invertor tak se na výstupu objeví napětí které sepne tranzistor řídící proud do palníku. Počet samostatných časovačů je diky oddělené nabíjecí cestě možno libovolně zvyšovat.

  

S provedením jsem se moc nepáral, napájel jsem to tak aby to drželo a zbytek propojil propojkami. Na destičce chybí kontrola palníků. Nevyužité vývody intergráku je vhodné propojit a spojit se zemí.    

Očekávaný design motoru. První vyhoří část blíže k trysce, a poté se zažehne s malým zpožděním druhá část paliva. Z první části motoru je vyvedena tenká papírová trubička, přes kterou dojde k vyrovnání tlaků v obou kanálcích, takže přepážka nemusí odolávat takovému tlaku jako zátka a tryska. Oddělení je provedeno z jedené části dřevěným mezikružím a díra uprostřed je zalepena kartónovým kolečkem které se po zážehu druhého stupně vytrhne a proletí tryskou ven. Průměr motoru bude něco přes 65mm délka cca 40cm. Tah by měl být pro každý stupeň cca 0,5kN. Doba hoření jedné části 1,5s.