Jednoduchý spínaný zdroj

Měl jsem doma pár nefunkčních kompaktních zářivek. Ve spodku je jednoduchý frekvenční měnič, který obstarává start zářivky. Princip je jednoduchý po zapnutí začne kmitat zpětnovazební oscilátor který nejprve nažhaví vlákna a pak kmitá na frekvenci kolem 25-50kHz a budí trubici. Detailnější  popis těchto zářivek i se schématy najdete zde.      

Úprava spočívá ve vypájení jednoho kondenzátoru. propojení dvou vývodů k zářivce, namotání potřebného množství závitů na tlumivku a doplnění o usměrňovač.

V každé elektronice z úsporné zářivky je malá tlumivka na feritovém E jádře. Je tam proto aby se omezil max. proud do trubice. Na tuto tlumivku namotáme drát tím vznikne malý transformátor pracující na frekvenci kolem 25-50kHz. Takže i přes nepatrné jádro přenese hodně energie. Úprava je zřejmá ze schématu.

Původní obvyklé zapojení budiče v zářivce.

L1 je tlumivka na kterou namotáme sekundární vinutí.

Usměrňovací diody musí být dostatečně rychlé aby se stačily při vysokých frekvencích zavírat po dobu opačné půlvlny. Počet závitů pro určité napětí musíme určit experimentálně. V mém případě to bylo asi 0,6 závitu na volt. Při frekvenci 26kHz. Maximální výkon je uřčen původní konstrukcí budiče. Může se stát, že na tlumivce už nebude místo pro další vinutí, v tomto případě se dá původní vinutí vymotat a namotat stejný počet závitů jako tam byl původě o trochu tenčím drátem. Jádro tlumivky je slepeno s mezerou, kterou je nutno zachovat. Smysl vinutí musí být také stejný, jinak se odkouří tranzistory.  

     

      Tlumivka před a po.

Úsporné zářivky od Philipsu jsou někdy buzeny pomocí integrovaných budičů UBA2021 nebo UBA2024. Jsou to budiče pro polomosty. Zářivka je v tomto případě připojena přes blokovací kondenzátory. Schéma budiče jsem našel v katalogovém listu od těchto obvodů. Jednu takovou zářivku jsem měl a dá se upravit úplně stejným způsobem. Zdroj je potom ještě menší a spolehlivější, protože u zpětnovazebních se někdy stane. že se odprásknou odpory v emitorech tranzistorů.  

 

        S touto jednoduchou úpravou získáme malý spínaný zdroj o výkonu 8-20W podle použitého budiče. Já jsem si touto úpravou vyrobil zdroje 12V 1,2A a 5V 3,3A a fungují bezproblémově. Napětí je dobré stabilizovat IOčky z řady 7803-7824.