PWM regulátor

PWM (pulse width modulation) regulátory se používají na regulaci otáček stejnosměrných motorů. Jedná se o regulaci využívající změny šířky proudového impulzu do motoru, tím se liší od občj.  spojité regulace  proudu, kde nedochází jen ke snižování proudu ale i napětí. Při pulzní regulaci zůstává proud i napětí stejné, ale mění se aktivní doba kdy prochází proud motorem. Motor takto regulovaný má větší sílu i při nižších otáčkách, ale hlavně je tento druh regulace prakticky bezztrátový, protože tranzistor přechází do plně otevřeného stavu velice rychle. Když je otevřen má velmi malý odpor mezi C-E a tak nemají ztráty kde vznikat. Zapojení jsem našel na netu a je i v knížce o integrovaném obvodu 555. Tento regulátor je schopen měnit šířku impulzu v rozsahu od 2-3% do 96-98%. Pro vyšší výkony by bylo dobré nahradit výkonový tranzistor nějakým MOS-FETem.

Minimální šířka impulzu

50% výkonu

100%